Welkom op de website van de Schelp!

Geachte ouders en verzorgers,

Op onze website kunt u informatie vinden over de organisatie van het onderwijs op de Schelp. Zo weet u wie wij zijn, waar wij voor staan en wat we doen.

Als u na het lezen van de informatie vragen hebt, kunt u kijken bij 'contactgegevens'

hartjesDe Valentijns-disco op De Schelp is voor (oud)leerlingen t/m 21 jaar

We hebben vernomen dat een groep oud-leerlingen van de Schelp, net als vorig jaar, naar de disco wil komen op 14 februari. Vooral voor de jongste leerlingen van het VSO is een grote groep met oud-leerlingen té spannend. De ouderraad en de school hebben besloten dat de disco op de Schelp voor leerlingen, introducees en oud-leerlingen t/m 21 jaar is.

Donderdag 12 maart, van 14.15 tot 15.30, is er wel een groot openingsfeest van de Schelp en de Hermelijn waar oud-leerlingen van harte welkom zijn. Ook is dit jaar de afscheidsreceptie van Meester Rob en juf Ellen gepland op 30 juni. Dit is ook voor oud-leerlingen. Informatie hierover komt nog op deze website.

De Schelp in het kort

De Schelp wordt bezocht door leerlingen van 4 tot en met 18 jaar die zeer moeilijk leren. Onze leerlingen hebben een ontwikkelingsachterstand en soms bijkomende diagnoses zoals een stoornis of syndroom. Denk hierbij aan het syndroom van Down of bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum. Bij aanname is er geen sprake van een IQ grens.

Onze leerlingen krijgen les in kleinere groepen met veel structuur. Er is ondersteuning op het gebied van veiligheid, voorspelbaarheid, communicatie en sociale omgang. Alle leerlingen hebben een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP) en een bijbehorende leerroute. 
Naast de leerlingen in de reguliere groepen van het SO en VSO hebben we de onderwijs-zorggroep “de Kikker” voor leerlingen tot 9 jaar. We werken hierin samen met de Hartekampgroep/De Hermelijn. Er is een afgestemde opbouw in structuur waarbij ruimte is voor bewegen, leren door te doen en leren in eigen tempo en op eigen niveau. De leerlingen in deze groep hebben 3 perspectieven om naar uit te stromen: Regulier onderwijs, SBO of speciaal onderwijs. Wanneer zorg of onderwijs nog niet helder is dan hanteren we als uitstroomcriteria S(B)O of het blijft zorg met onderwijs op maat. In dit laatste geval gaat de leerling vanaf 9 jaar naar het Duinhuis. 
 • De Schelp heeft 5 gelijke schooldagen
 • De lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur
 • Het onderwijs op de Schelp wordt gegeven aan leerlingen vanaf 4 jaar t/m het schooljaar waarin de leerling 18 wordt (eerdere uitstroom is  afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling)
 • Het nieuwe gebouw voor de Schelp op de Nieuwe Landstraat is nu gerealiseerd. In het gebouw vindt u veel mooie praktijkruimtes! (zie ook de website: Nieuwbouw). De Hermelijn wordt nu gebouwd en zal met ingang van het nieuwe schooljaar deel uitmaken van de nieuwe Schelp
 • Leerlinggerichte en ontspannen sfeer
 • Rust en veiligheid
 • Extra aandacht voor sport, kunst, muziek, dans en rollenspel
 • Kanjertraining en 'Rots en Water' (weerbaarheidstraining)
 • Ongeveer 12 leerlingen in de groep
 • Iedere leerling krijgt een Individueel Ontwikkelingsperspectief
 • Het onderwijs is gericht op een toekomst met maximale zelfstandigheid in wonen, werken, vrije tijd, burgerschap 
 • Mogelijkheid voor een Zorg-Onderwijsarrangement in de Zorg-Onderwijsklas 'De Kikker' voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.      
 • Een Zorg-Onderwijsklas in het Duinhuis voor kinderen vanaf 11 jaar (start in september 2017)
 • Intensieve samenwerking met het Loopbaancentrum en Cursuscentrum van de Hartekampgroep, ook gericht op leerlingen/clienten/deelnemers ouder dan 20 jaar
 • Gericht onderwijsaanbod op (NT2) taalontwikkeling in relatie tot arbeidstoeleiding   
 • Gericht op samenwerking met ketenpartners
 • Op de Schelp is naschoolse opvang. Wilt u hier informatie over, bel dan met Janneke van der Lely 0611372935

Informatie kunt u vinden door op de items in de linkerkolom èn de items bovenaan de website te klikken.

Nieuws

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl