SO B

In onze groep zitten leerlingen variërend in de leeftijd van 6 tot 10 jaar.

  • Op maandag en dinsdag staan juf Petra en juf Jelly voor de groep.
  • Op woensdag juf Annelies en juf Jelly.
  • Op donderdag en vrijdag juf Annelies en juf Janneke.
  • Op woensdag hebben we gymnastiekles van juf Claire en op donderdag is er dansles van juf Marlies.

We werken met de methode Piramide. Per jaar kiezen we met de andere SO groepen een aantal thema’s uit. We passen de thema hoek in de klas hierop aan en doen in de klas allerlei activiteiten zoals voorlezen, zingen, knutselen. Af en toe maken we als start of afsluiting van het thema een uitstapje. Soms sluiten we het thema samen met de andere SO  groepen af. De lees en reken activiteiten sluiten zoveel mogelijk bij de thema’s aan We tellen bijvoorbeeld met eikels of paaseieren en stempelen of schrijven woorden die bij het thema passen.

We besteden veel tijd aan de zelfredzaamheid. De kinderen pakken zelf hun tas in en uit. Pakken hun eigen eten en drinken en ook het aan en uitkleden moeten ze zoveel mogelijk zelf doen.

We gebruiken de Kanjertraining om de kinderen te leren om op een goede manier met elkaar om te gaan.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl