SO C

Op 25 februari 2019 is onze nieuwe SO-C groep gestart. Deze groep bestaat uit acht jongens in de leeftijd van 8 tot 11 jaar. Vier jongens kwamen uit de SO-B groep, twee jongens uit de voorgaande SO-C groep en twee jongens zijn nieuw op de Schelp gestart.

SO C - Groepsfoto.jpg

We zijn nu enkele weken bezig en er wordt hard gewerkt en fijn gespeeld. Op het programma staan o.a. rekenen, lezen, schrijven, sociaal-emotionele ontwikkeling en voor een aantal leerlingen spelling. Verder zijn we hard aan het werk met het thema: kleding. Zo zijn er o.a. van vuilniszakken prachtige politie uniformen gemaakt. We eindigen het schooljaar met het thema kunst.

Ook bewegen wordt niet vergeten. Zo wordt er op woensdag gegymd, op donderdag gedanst en op vrijdag gezwommen. 

Deze klas is een echte bouwklas. De mooiste bouwwerken worden gemaakt met lego, kapla, blokken. Op maandag laten ze bij juf Sandra zien wat ze aan creativiteit in huis hebben. Verder krijgen de kinderen waar nodig logopedie, ergotherapie of creatieve therapie.

Onderstaande juffen werken in SO C:

  • maandag: juf Catalijne & juf Karin
  • dinsdag: juf Daniëlle & juf Yamilla
  • woensdag: juf Daniëlle & juf Karin
  • donderdag: juf Daniëlle & juf Karin
  • vrijdag: juf Daniëlle & juf Yamilla 
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl