Nieuws

Schoolgids 2020-2021

Beste ouders en/ of verzorgers, Op deze pagina vindt u de schoolgids van schooljaar 2020-2021 Tips, op- en aanmerkingen kunt u mailen naar de directie: Barbara Vink: emailProtector.addCloakedMailto("ep_5c108717", 1); of naar Maartje van der Helm: emailProtector.addCloakedMailto("ep_72c28f9c", 1);

Schelp jaarkalender 2020-2021

Beste ouders/ verzorgers, Dit is de Schelpkalender voor schooljaar 2020-2021. Er zijn zoveel mogelijk activiteiten verwerkt in deze kalender. In afwachting van de maatregelen omtrent Corona, hebben we voor komend schooljaar nog niet alle activiteiten kunnen inplannen. Bij nieuwe activiteiten of wijzigingen wordt u tijdig geïnformeerd door de leerkracht van uw kind.   Klik hier voor de kalender.  

Restaurantavond

Na 2 jaar afwezigheid heeft op 4 april weer de plaatsgevonden op De Schelp! De restaurantavond is de afsluiting van een projectweek binnen het VSO. De leerlingen beginnen met het bedenken van het menu en aan de hand daarvan maken ze ook de boodschappenlijst. Dan moet de aankleding bedacht en uitgevoerd worden, zoals hoe dekken we tafels en wat hebben we daarvoor nodig. Dus worden er menukaarten gemaakt, tafelnummers, bloemen etc. Ook werken leerlingen aan het klaarzetten van de...

Brochure: DE WETTEN ZORG & ONDERSTEUNING

In de link onderaan dit artikel vindt u een brochure die gaat over de wetten voor zorg en ondersteuning, sinds 1 januari 2015. Wetten waar mensen met een (verstandelij ke) beperking mee te maken kunnen krij gen. Omdat zij zorg en ondersteuning nodig hebben bij wonen, leven en werken. 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) 2. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 3. De Jeugdwet 4. De Zorgverzekeringswet (Zvw) Deze nieuwe wetten zij n in 2015 ingegaan. Dat betekent dat er wat...

Stage op De Schelp

Om alvast te noteren: 3 oktober 2019 wordt er een verplichte informatieavond georganiseerd voor álle VSO- ouders en verzorgers met een kind van 15 jaar en ouder.  De avond is niet verplicht voor de ouders met leerlingen die al een individuele stage lopen, maar als u geinteresseerd bent, bent u van harte welkom. U kunt hier alvast het stagebeleidsplan van De Schelp doorlezen. Tot dan!     Het stagebureau van De Schelp Joyce Postma...

Schoolbibliotheek 'De Schelp'

Bibliotheek “De Schelp” De afgelopen maanden hebben wij heel veel leerlingen in de gangen voorbij zien komen met tassen vol met boeken. Wat een enthousiasme! We hebben enorm veel prachtige boeken binnengekregen! Dank aan alle leerlingen, ouders en verzorgers. Naast de boeken vanuit thuis zijn er vanuit school ook stapels boeken aangeschaft en zo groeide (en groeit nog steeds!) het aantal boeken voor bibliotheek “De Schelp”. Inmiddels is de bibliotheek opgezet in ons...

Brownies & Downies- Haarlem

  Begin oktober 2016 opent Brownies & downieS Haarlem, een lunchroom met 'speciale' bediening. Onze leerling Arjen uit VSO BBB is aangenomen voor twee dagen, dinsdag en zaterdag, grote kans dat je hem tegenkomt als gastheer. ADRES:Schagchelstraat 26 zw2011 HZ Haarlem RESERVEREN:emailProtector.addCloakedMailto("ep_61396f7d", 1);emailProtector.addCloakedMailto("ep_f12a554b", 1);   Voor de website, klik hier.  
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl