Brochure: DE WETTEN ZORG & ONDERSTEUNING

In de link onderaan dit artikel vindt u een brochure die gaat over de wetten voor zorg en ondersteuning, sinds 1 januari 2015. Wetten waar mensen met een (verstandelij ke) beperking mee te maken kunnen krij gen. Omdat zij zorg en ondersteuning nodig hebben bij wonen, leven en werken.

1. De Wet langdurige zorg (Wlz)

2. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

3. De Jeugdwet 4. De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Deze nieuwe wetten zij n in 2015 ingegaan. Dat betekent dat er wat veranderd is voor mensen met een beperking. Het is nu soms niet duidelij k wie er moet zorgen voor zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Bij voorbeeld jeugdhulp kan bij meerdere wetten horen. Of er zij n meerdere organisaties die iets over jeugdhulp te zeggen hebben. Misschien word je wel van het ene loket naar het andere loket gestuurd. In deze brochure geven we uitleg over de wetten voor zorg en ondersteuning. We vertellen bij iedere wet ook steeds bij welke organisatie je moet zij n. En hoe je mee kunt praten over de zorg en ondersteuning die bij jou past. Deze brochure is speciaal geschreven voor mensen die graag in eenvoudige taal informatie willen ontvangen. Vind je het lastig om de informatie te lezen? Misschien kun je een cliëntondersteuner, begeleider of familielid vragen of hij mee wil lezen.

Klik hier voor de brochure

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl