GIP

images23145T37

Wat houdt GIP nou eigenlijk in?

In alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen. De een is snel, de ander langzaam, de derde wil graag uitleg op verschillende manieren, de vierde heeft aan een half woord genoeg, en ga zo maar door. De grote verschillen die er bestaan tussen leerlingen stelt hoge eisen aan het klassenmanagement om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Een gezamenlijke aanpak, een doorgaande lijn in alle groepen. Daarvoor wordt het GIP- model gebruikt.

Het GIP- model

Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Zelfstandig werken kun je dus zien als een voorwaarde voor het geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen.

De leerlingen weten wanneer ze zelfstandig moeten werken.

De leerlingen weten ook hoe lang het zelfstandig werken duurt, hiervoor wordt

time-timer (afbeelding) gebruikt.

url.jpg

Basisregels

In iedere groep gelden dezelfde basisregels. In de onderbouw zijn de regels gericht op het blijven zitten en stil zijn tijdens het werken. In de midden/ en bovenbouw verschuift het accent naar het zelfstandig oplossingen vinden voor vragen en problemen. Dat is ook het hogere doel van GIP; het bereiken van een zo groot mogelijke mate van zelfstandig werken.

De leerkracht loopt volgens een vaste route. De leerkracht gaat systematisch langs alle leerlingen. De kinderen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Die voorspelbaarheid geeft rust en helpt ongewenst aandacht vragen te verdwijnen.

De startronde wordt meteen na de groepsinstructie gelopen. De leerkracht kijkt of alle leerlingen aan het werk kunnen gaan, en helpt sommige leerlingen even op weg. Tijdens de hulpronde(s) gaat de leerkracht weer langs alle leerlingen, en geeft hulp aan de leerlingen die daar behoefte aan hebben. Voordat de les is afgelopen loopt de leerkracht de afsluitende of evaluerende ronde. Het is een moment waarop de leerkracht even kan vragen aan een leerling die moeite had met de stof of het toch gelukt is; of hij kijkt bijvoor-beeld bij een leerling of die het afgesproken werk af heeft.

Die tafel wordt gebruikt als instructietafel. Tussen de verschillende rondes door geeft de leerkracht instructie aan individuele leerlingen of aan groepjes leerlingen. Ze zitten dan aan de instructietafel. Soms bepaalt de leerkracht al bij de voorbereiding van de les welke leerlingen extra instructie gaan krijgen. Soms worden leerlingen aangewezen n.a.v. vragen tijdens een hulpronde. Aan de instructietafel kunnen ook leerlingen die op een hoger niveau werken of een eigen programma volgen instructie krijgen.

Tot slot...

De leerlingen weten daardoor hoe de schooldag er uit ziet, ze weten wat er van hen wordt verwacht. Behalve het programma staat op het bord ook genoteerd wat er in een bepaalde les aan de orde komt. En er is te zien wat voor werk er gedaan kan worden als de leerling met de taak klaar is.

imagesBA9WBPRR

*Klik op bovenstaande afbeelding voor nog meer algemene achtergrondinformatie.

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl