Kinderdagcentrum de Hermelijn, het Duinhuis, Loopbaancentrum, Cursuscentrum

imagesJ2SZDZ6U

1. KDC de Hermelijn en het Duinhuis

Waarin Zorg èn Onderwijs zo zorgvuldig mogelijk op de behoefte van het kind wordt afgestemd!

Wat is het?

We hebben het hier over een daadwerkelijke samenwerking tussen zorg en onderwijs. Een programma voor kinderen binnen het KDC en het Duinhuis dat op grond van individuele behoefte planmatig aandacht besteedt aan zowel zorgactiviteiten als schoolse vaardigheden.

Wat is de doelstelling?

Bij de Hermelijn kinderen wordt gewerkt aan schoolse vaardigheden, nodig om een overstap naar school mogelijk te maken. Een van de belangrijkste voorwaarden om onderwijs te kunnen volgen is dat het kind de rust heeft om zich op werk te concentreren.
Voor anderen blijft het KDC de beste leeromgeving en wordt er op grond eigen mogelijkheden gewerkt aan maximaal haalbare doelen op gebied van sociale redzaamheidsontwikkeling. De kinderen die op het Duinhuis zitten krijgen zoveel mogelijk onderwijs dat zich richt op het vergroten van de zelfstandigheid.

Hoe gaan we te werk?

Na aanmelding volgt een intake. Op grond van dossieronderzoek en observatie wordt bepaald of het kind geplaatst wordt in de onderwijsgroep. Bij plaatsing wordt, naast het Zorgplan, een aanvullend plan van aanpak gemaakt. Dit plan is gericht op het onderwijsdeel. Het plan heet het 'Ontwikkelingsperspectief', kort gezegd OPP. In dat OPP staan oa doelstellingen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, taakhouding, communicatie, fijne motoriek en schoolse vaardigheden.

Wie is er bij betrokken?

De groepsleiding voert het zorgplan uit en door de leerkracht(en) worden de doelen vanuit het OPP uitgevoerd. Tussen de groepsleiding en de leerkracht(en) is veelvuldig overleg/afstemming.

De orthopedagoog van het KDC/het Duinhuis en de orthopedagoog, logopedist en intern begeleider van de Schelp zijn, in samenwerking met de groepsleiding en leerkracht(en), verantwoordelijk voor de samenstelling en werkwijze van de onderwijsgroep. Directeur/leidinggevende van onderwijs en zorg zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van dit samenwerkingsverband.

Meer weten?

U kunt telefonisch of per e-mail informatie inwinnen.
Tel.nr. De Hermelijn: 023 - 527 6579

Tel.nr. Duinhuis:   023 - 513 3200

Tel.nr. De Schelp: 023 - 525 7249

E-mail:

http://www.hartekampgroep.nl/kinderen/ontwikkeling-opvang/kinderdagcentra/de-hermelijn/

http://www.hartekampgroep.nl/kinderen/ontwikkeling-opvang/kinderdagcentra/het-duinhuis/

 

2. Het cursuscentrum en het Loopbaancentrum.

Doel van onze samenwerking is het uitbreiden en afstemmen van de ondersteuning aan leerlingen en ouders. Deze ondersteuning gebeurt in de tijd dat de leerling op de Schelp onderwijs volgt en tijdens de overgangsfase naar werk.

We leren veel van elkaar en proberen zo tot een aanbod te komen waar onze gezamenlijke doelgroep van kan profiteren.

Klik voor de verschillende websites op de onderstaande 'links'.

Cursuscentrum:

 13s 00 ruimbaan-2-b14-1

http://www.hartekampgroep.nl/volwassenen/werken-ontwikkelen/cursussen/

Loopbaancentrum:

 02s 05 textielatelier-b17

http://www.hartekampgroep.nl/volwassenen/werken-ontwikkelen/werken-en-leren/

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl