De WAJONG is veranderd!

Dinsdagavond 25 oktober was er een informatieavond over de Wajong. Jonnie Bosch, regioconsulent bij belangenvereniging Sien, vertelde over de nieuwe aanpak van het UWV. Tot 2010 kregen leerlingen van ZML-scholen zo ongeveer automatisch een Wajong-uitkering als zij 18 jaar werden. Sinds 2010 is dat niet meer zo. Er wordt vrij streng gekeken of iemand ook kan werken, al is het maar voor 25%. En als iemand kan werken, dan moet hij of zij ook werken. Als iemand gedeeltelijk kan werken wordt het salaris aangevuld tot het bedrag van de Wajong of iets meer. Uitgangspunt is dat ook mensen met een beperking zoveel mogelijk in hun eigen onderhoud moeten voorzien. Als dat niet lukt is er ondersteuning mogelijk.

Hebt u de avond gemist en wilt u toch de informatie graag hebben? Ga naar www.sien.nl en bestel de factsheet Wajong in de webshop.

Plusleden van Sien kunnen voor informatie of advies altijd bellen of mailen met hun regioconsulent: Klaaske Mussche, tel. 06 06 53 14 43 19, e-mail:

Na de informatie over de Wajong volgde een uiteenzetting over andere zaken die aan de orde komen als iemand met een verstandelijke beperking 18 jaar wordt: bankrekening, toeslagen, compensatieregelingen, beschermingsmaatregelen, verzekeringen. Ook over deze zaken kunt u voor informatie terecht bij Sien.

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl