MR informatie + leden 2018-2019

Welkom op de pagina van de medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden.
In de MR-bijeenkomsten wordt samen met de directeur meegedacht over zaken die met de school te maken hebben. De directeur draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.

De MR

  • kan adviseren en /of stemt in
  • stelt oa. de schoolgids en het schoolplan vast,
  • is betrokken bij veranderingen in de schoolorganisatie (advies en/of instemming),
  • is betrokken bij het aanstellen van de schoolleiding,
  • is betrokken bij het vaststellen van het formatieplan.

De MR is een bij wet ingesteld orgaan dat het goed functioneren van de school moet bevorderen. Rond 2006 kregen scholen meer zelfstandigheid en de wetgever vond het wenselijk dat de grotere autonomie van de schoolbesturen gekoppeld werd aan beter overleg met personeel en ouders.

De belangrijkste in de wet genoemde taak van de MR is dan ook het bevorderen van openheid en overleg in de school. De MR heeft recht op informatie, instemmingsrecht op tal van punten en adviesrecht op andere belangrijke punten. Daarnaast kan de MR alle punten die zij relevant vindt bij de school aan de orde brengen.

In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van het personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Voor de huidige namen van de MR leden zie onder MR leden.

De MR streeft naar een veilige en prettige school waarin goed onderwijs wordt gegeven en waar de kinderen zich thuis voelen. De MR bekijkt dit vanuit het perspectief van de leerlingen, de ouders en het personeel.

De MR hecht zeer aan ouderbetrokkenheid. Om de belangen van kinderen en ouders goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat u het de MR laat weten als u vragen heeft over schoolse zaken. Ook hoort de MR het graag als u suggesties heeft voor verbeteringen.

Schooljaar 2018-2019

De MR zal zich naast haar gewone taak dit jaar met name toeleggen op de directievoering, de formatie, de uitstroom van de leerlingen, de begroting, de mogelijke fusie van het bestuur en het opknappen van de VSO speelplaats. Met vragen over deze of andere schoolse zaken kunnen ouders en personeelsleden zich wenden tot de voorzitter of de secretaris.

*Mocht u een vergadering bij willen wonen, dan bent u van harte welkom!

U kunt hiervoor een mail aan Marlien of Nicolet sturen voor de eerst volgende datum en eventueel de agenda.

 

Leden MR 2018-2019

 

Ouders:

Erwin Fraikin, vader van Mees, VSO C

Karen Kooijman, moeder van Laura, VSO BBB ()

John Leenen, vader van Danny, SO C

 

Personeel:

Nicolette Boon, leerkracht VSO  

Marlien van Eeden, leerkracht VSO BBB, Stage  

 

Verslagen MR:

Klik hier  voor het jaarverslag 2017-2018

Klik hier voor de meest recente notulen (03-12-2018)

 

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl