Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van de leerlingen en twee medewerkers van De Schelp. De voornaamste taken van de ouderraad zijn: het meedenken en mee-organiseren van extra activiteiten zoals excursies en festiviteiten zoals sint, kerst en de disco-avond, het organiseren van ouderavonden over specifieke thema's en het beheren van de ouderbijdrage. De genoemde activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de ouderbijdrage. Zonder uw financiële ondersteuning kunnen deze activiteiten helaas niet georganiseerd worden.

De ouderraad vraagt van de ouders een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage. De hoogte van het bedrag is € 47,50. De ouderraad hoopt op steun en hulp bij het organiseren van activiteiten. De bijdrage voor het schoolkamp voor de bovenbouw van het VSO ligt rond de € 75,-. Het schoolkamp wordt om het jaar georganiseerd.  U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL90INGB 0003519015 ten name van Oudervereniging de Schelp in Haarlem. Vermeldt u hierbij de naam en groep van uw kind.

De ouderraad komt vijf keer per schooljaar bijeen. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Of heeft u een vraag aan de ouderraad, dan kunt u contact opnemen met:

Jeugdfonds:

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de sportlessen betalen tot € 225,- en cultuurlessen tot € 450,- per jaar. Info via www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem, bel 0643121900 of mail

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen meedoen!  

Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 2052486 of mail naar

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl