Ouderbijdrage 2016-2017

imagesZ2V4UVEA

Algemene informatie:

*De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Naast het verplichte lesprogramma door de school, zorgt de Ouderraad onder meer voor een aantal leuke en ontspannende activiteiten:

- schoolreisje;

- Sinterklaas-, Kerst-, carnaval- en Paasfeest;

- de jaarlijkse disco-avond.

Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van uw vaste ouderbijdrage. Zonder deze financiële ondersteuning kunnen bovenstaande activiteiten helaas niet georganiseerd worden.

Hoe maakt u de ouderbijdrage over?

U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL90INGB 0003519015 ten name van Oudervereniging de Schelp in Haarlem. Vermeldt u hierbij de naam en groep van uw kind.

Mogelijkheid vergoeding ouderbijdrage door gemeente

Heeft u een inkomen rond het minimumniveau en weinig tot geen vermogen? Dan kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de ouderbijdrage, bijvoorbeeld over  de bijdrage voor dit schooljaar? Neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind of met Hanneke Zebregs via .

De Ouderraad

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl