Ouderraad

imagesCA04O70A

Aan onze school is een ouderraad verbonden. De ouderraad vergadert vijf keer per schooljaar. De ouderraad buigt zich over allerlei zaken die jaarlijks terugkomen zoals o.a.; Sinterklaas, Kerst en schoolreisje.

De ouderraad benadert de ouders over de ouderbijdrage om deze activiteiten te kunnen bekostigen en vraagt hulp bij deze activiteiten indien nodig. Éen keer per jaar organiseert de OR de disco avond op de Schelp.
De leden denken mee over een aantal zaken die de school wellicht (anders) zou kunnen organiseren.
De ouderraad zorgt voor:

  • organiseren van velerlei activiteiten, samen met het team,
  • aandragen van nieuwe ideeën,
  • signaleren van eventuele zorgen van ouders.
© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl