Stage op De Schelp

Om alvast te noteren: 3 oktober 2019 wordt er een verplichte informatieavond georganiseerd voor álle VSO- ouders en verzorgers met een kind van 15 jaar en ouder. 

De avond is niet verplicht voor de ouders met leerlingen die al een individuele stage lopen, maar als u geinteresseerd bent, bent u van harte welkom.

U kunt hier alvast het stagebeleidsplan van De Schelp doorlezen.

Tot dan!

 

 

Het stagebureau van De Schelp

Joyce Postma ()

Marlien van Eeden ()

 

 

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl