Welkom op de website van de Schelp!

Op onze website kunt u informatie vinden over de organisatie van het onderwijs op de Schelp. Zo weet u wie wij zijn, waar wij voor staan en wat we doen. Als u na het lezen van de informatie vragen hebt, kunt u kijken bij 'contactgegevens'

De Schelp in het kort 

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Een passende school hoort daarbij. Sommige kinderen kunnen moeilijk leren of hebben een beperking. Waar kun je dan terecht?

Voor die kinderen is er De Schelp, een cluster-3 school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO en VSO). Dit is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Wij bieden kinderen van 4 tot en met ±18 jaar kwalitatief goed onderwijs. Op de Schelp worden zij door ons team optimaal voorbereid op de toekomst.

Maak voor een nadere kennismaking een afspraak, dan laten we u zien hoe wij ons onderwijs afstemmen op de behoefte van uw kind.

Missie & Visie

De Schelp is een school waar kinderen en jongeren leren en waar zij worden voorbereid op het zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij. Ons doel is dat iedere leerling zo zelfredzaam mogelijk wordt. De Schelp is de plek waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken/leren en vrije tijd. Wij bieden dit aan in een veilige en passende omgeving, waarin we aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften.

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, Zelfstandigheid en Veiligheid

Onze missie:

Voor alle leerlingen een positieve leerplek creëren waar de leerling het vertrouwen krijgt in eigen mogelijkheden om zich veilig te kunnen ontwikkelen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Onze visie:

Wij zien mogelijkheden in ontwikkeling voor iedere leerling en hebben het vertrouwen dit te kunnen bereiken. Bij ons leren leerlingen in een kleinschalige en veilige omgeving, waarin ze worden gekend, gezien en gehoord. We zoeken naar onderlinge verbanden en de relatie met de buitenwereld. Hierdoor wordt het leren voor leerlingen betekenisvol. Leerlingen werken waar mogelijk samen en vinden stapsgewijs hun weg naar de praktijk en naar een zo zelfstandig mogelijke uitstroom. De leerling krijgt vertrouwen in eigen mogelijkheden en in de omgeving.

Onze basisvoorwaarden:

  • Onvoorwaardelijke acceptatie van alle leerlingen.
  • Schoolklimaat met geborgenheid en veiligheid voor alle leerlingen.
  • Stimuleren van zelfvertrouwen van de leerlingen door o.a. situaties te creëren waarin de leerlingen succeservaringen opdoen.
  • Benoemen wat goed gaat.
  • Stimuleren van het eigen initiatief van de leerlingen.
  • Hoge en realistische verwachtingen hebben van de leerlingen.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de succeservaring voor onze leerlingen in de maatschappij te vergroten.

Meer informatie leest u op deze website onder 'onze school'.

Nieuws

© 2013-2022 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl