Expertise

Expertiseteam

Naast het verzorgen van Speciaal onderwijs aan de leerlingen van de Schelp bieden wij ook een ondersteunend extern aanbod binnen het Samenwerkingsverband. Het Expertiseteam van de Schelp is beschikbaar voor reguliere basisscholen en ouders.

Aanbod van expertise:

Vraagbaak voor scholen 

 • Vraagbaak voor scholen als blijkt dat een leerling opvallend lage cognitieve scores behaalt op de toetsen en/of bijkomende extra ondersteuningsbehoeften heeft.
 • Vragen over leerlingen met een verstandelijke beperking en ontwikkelingsachterstand.

Observaties en handelingsadviezen 

 • Observatie door een leerkracht of intern begeleider naar aanleiding van een hulpvraag over leerkrachtgedrag, klassenmanagement en onderwijsinhoudelijke vragen van een leerkracht. Aansluitend een gesprek met handelingsadviezen. Observatie 45 min, nagesprek 1 uur (3 uur)
 • Observatie door de orthopedagoog naar aanleiding van een hulpvraag over gedrag van een leerling. Aansluitend een gesprek met handelingsadviezen. (3 uur)
 • Observatie door de logopediste naar aanleiding van een hulpvraag door de leerkracht op het gebied van spraak/taal/communicatie.  Aansluitend een gesprek met adviezen voor ondersteunende communicatiemiddelen. (3 uur)

Prestentaties voor schoolteams en ouders 

 • Gedrag: Informatieavond over leerlingen met een verstandelijke beperking, gericht op gedrag overeenkomstig het ontwikkelingsniveau, door de orthopedagoog. (3 uur)
 • Communicatie: Gebarencursus voor leerkrachten en ouders door de logopediste. (3 uur)

Verdere Ondersteuning 

 • Bij de onderwijsorganisatie op schoolniveau rondom de aanname en begeleiding van zeer moeilijk lerende leerlingen en het jaarlijks monitoren van het onderwijsleerproces. 
 • Bij aspecten rondom de begeleiding van zeer moeilijk lerende leerlingen, zoals het regelen van de ondersteuning en communicatie hierover met Expertiseteam en andere ondersteunende instanties zoals Hartekampgroep, OTT en CJG. 
 • Aan leerkrachten en intern begeleiders bij de bespreking over de ontwikkeling van een leerling met de ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld als lastig bespreekbare onderwerpen ter sprake moeten worden gebracht, bv. advisering over verwachtingen passend bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de uitstroom. 

Ons aanbod voor ouders 

 • Vraagbaak voor ouders van (voorschoolse) leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over passende schoolkeuze of vragen of zorgen rondom een specifieke hulpvraag. Deze hulpvraag kan b.v. gericht zijn op lage cognitie of gedragsproblematiek. Deze ondersteuning voor ouders geven wij enkel na overleg en in samenwerking met de leerkracht van de desbetreffende school. 

Contact: 

Het Expertiseteam kan telefonisch of per mail benaderd worden:  

Contactpersoon: Monique Blom (Intern Begeleider) 

SO-VSO De Schelp ZMLK:  emailadres: 

Telefoon: 023-525249  

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl