SO A

Wij zijn de startgroep van de Schelp met kinderen in leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Bij ons leren de kinderen de basis: op je stoel blijven zitten in de kring, een werkje maken aan tafel, samen spelen en leren functioneren in een groep. We zingen vaak liedjes, bewegen veel, tellen t/m 10 (of als een kind verder kan tellen natuurlijk verder), we beginnen met letters herkennen en het herkennen van de picto’s. We vinden zelfstandigheid heel belangrijk in de groep. Zelf je banaan pellen, water pakken, je jas aan doen of omkleden. Dit zijn allemaal belangrijke vaardigheden waar de kinderen hun hele leven profijt van hebben. We merken ook dat de leerlingen ontzettend trots zijn als ze iets zelf kunnen. In groep SO A werken twee leerkrachten, op maandag juf Mariska en de rest van de week juf Monique. Daarnaast zijn er ook twee assistenten. Juf Karin op de maandag en juf Elly de rest van de week.  

Op woensdag krijgen de leerlingen gym van juf Claire en op donderdag hebben de leerlingen dansles van juf Marlies. We doen ook veel aan muziek in de klas en dit jaar is er een muziekleraar in de groep om samen met de juffen het muziekonderwijs nog beter te maken. Het komt ook voor dat we ondersteunende begeleidsters voor een leerling in de groep hebben. 

We werken in de klas thematisch met de methode Piramide. Elke 6 tot 8 weken is er een ander thema waar we mee werken, zoveel mogelijk de woordenschat mee uitbreiden en ook onze creatieve lessen op afstemmen. We sluiten aan bij de belevingswereld en kijken wat de leerling al kan. Spelend leren is belangrijk bij het zetten van stappen in het leerproces. Dit doen we binnen in hoeken, aan tafel, op een kleed en natuurlijk ook veel buiten. We werken zowel met de hele klas als individueel aan de doelen. Deze doelen kunnen voor de hele groep zijn maar ook individueel (soms in samenspraak met de logopediste, ergotherapeut of fysiotherapeut). Iedere middag na het buiten spelen gaan de kinderen ongeveer 10 minuten snoezelen.  Rustige (vaak klassieke) muziek aan, het licht uit en iedereen ligt. Dit is een fijn rustmoment op de dag. 

Elke dag werken we zoveel mogelijk met hetzelfde ritme waardoor onze leerlingen hier vertrouwd mee raken. De structuur wordt duidelijk gemaakt met foto’s, picto’s en ondersteunende gebaren. Duidelijkheid en voorspelbaarheid is voor onze jonge leerlingen heel belangrijk. 

We werken hard in onze groep, spelen veel en vieren natuurlijk uitgebreid de verjaardagen en de feesten.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl