SO B

In SO B zitten 10 gezellige, vrolijke, enthousiaste en actieve jongens.

Op maandag en dinsdag staan juf Sietske en juf Jelly voor de groep.
Op woensdag juf Petra en juf Jelly.
Op donderdag en vrijdag juf Petra en juf Karin.
Op woensdag hebben we gymnastiekles van juf Claire en op donderdag is er dansles van juf Marlies.

We werken met de methode Piramide. Per jaar kiezen we met de andere SO groepen een aantal thema’s uit. We passen de thema hoek in de klas hierop aan en doen in de klas allerlei activiteiten zoals voorlezen, zingen, knutselen. Af en toe maken we als start of afsluiting van het thema een uitstapje. Soms sluiten we het thema samen met de andere SO  groepen af. De lees -en reken activiteiten sluiten zoveel mogelijk bij de thema’s aan We rekenen bijvoorbeeld met eikels of paaseieren en stempelen of schrijven woorden die bij het thema passen. We besteden veel tijd aan de zelfredzaamheid. De kinderen pakken zelf hun tas in en uit. Pakken hun eigen eten en drinken en ook het aan en uitkleden moeten ze zoveel mogelijk zelf doen.

We gebruiken de Kanjertraining om de kinderen te leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. Tevens hebben alle kinderen een persoonlijk leerdoel, waar we elke dag aan werken. Voorbeelden van deze doelen zijn: "Ik steek een stille vinger op" "Ik vraag een ander om hulp" "Ik zeg rustig nee als ik iets niet wil". 

Iedere dag hebben we kring, werk -en speelmomenten. Tijdens het werken leren we de kinderen omgaan met uitgestelde aandacht zodat er ook voldoende tijd voor instructie is. Er is veel aandacht voor letterkennis, lezen en rekenen. Tijdens het spelen stimuleren we de kinderen om samen te spelen. In de kring hebben we vaak een taal -of rekenactiviteit. Daarnaast is er natuurlijk ook nog tijd voor zingen en muziek, knutselen en bewegen.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl