SO C

Na de vakantiezijndezekanjers in SO-C gestart. Er is éénnieuweleerlingvijfkinderenuit SO-B en vieruit SO-Cgekomen. 

IN SO-C komt het accent steeds meer op werken te liggen. Dit gebeurt in actieve werkvormen waar gedurende het jaar de zelfstandig werktijd steeds iets langer wordt.  

De leervakken (denkendaanrekenenlezenschrijvenwordenafgewisseld met lessen die bedoeldzijnvoor de sociaalemotioneleontwikkelingcreativiteit en beweging. 

De bewegingslessen zijn verdeeld over de vakken: judo, gym, dans en zwemmen. Een aantal kinderen krijgt onder schooltijd logopedie, ergotherapie of fysiotherapie. 

Gedurende het jaar werken we (vaak schoolbreed) aan verschillende thema’s. Hierbij komt uitbreiding van de woordenschat aan de orde. We zijn het schooljaar gestart met het thema: mensen. Achtereenvolgens komen: herfst, wonen, ziek en gezond en zomer aan de orde. 

20201005_120129.jpg

Dit zijn de juffen in SO-C: 

Maandag: juf Daniëlle en juf Marit 

Dinsdag: juf Daniëlle en juf Marit 

Woensdag: juf Marit en juf Yamilla 

Donderdag: juf Daniëlle en juf Yamilla 

Vrijdag: juf Daniëlle en juf Yamilla 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl