VSO A

VSO-A is eengroep van achtjongens en twee meisjes. Het is een onderbouwgroep van het VSO. De leeftijd van de leerlingen is tussen de 11 en 14 jaar. 

Alle uitstroomniveauszijn in de klasvertegenwoordigd, van uitstroom 1 “dagbestedingbelevingsgericht” tot uitstroom 4 “beschuttewerkplek / arbeid 

pastedImagebase640.png

Het is een gezellige klas met veel interacties onderling, maar waarin ook heel stil en hard gewerkt kan worden. 

Naast aandacht voor de cognitieve vakken zoals taal en rekenen, maken de leerlingen ook kennis met de praktijkvakken zoals koken, textiel, administratie, de winkel en het oefenappartement. 

Ook oefenen we met stage lopen. Dit doen we binnen de school. Snuffelstage noemen we dat. We verzorgen bijvoorbeeld een limonaderonde voor de meesters en juffen, legen de prullenbakken in de klas, verzorgen het schoolfruit en houden het schoolplein netjes. 

Verder werken we thematisch en dat doen we in vijf blokken. We beginnen het schooljaar met verkeer en daarna besteden we aandacht aan feesten, gezond gedrag, seksuele vorming en tot slot persoonlijke verzorging in combinatie met EHBO. 

We proberen elk thema aan te laten sluiten bij de actualiteit van het moment. 

Direct na de zomervakantie doen we verkeer omdat de leerlingen die zelfstandig naar school komen, zich voor het eerst sinds weken weer in het verkeer begeven en het geen kwaad kan die kennis weer op te rakelen. 

Na de herfstvakantie komen de feestdagen er weer aan, dus gaan we het met elkaar hebben over feesten. Welke feesten zijn er allemaal en wat wordt er eigenlijk gevierd? 

Na de feestdagen (waarin doorgaans veel wordt gegeten) zijn veel mensen bezig met het oppakken van een gezondere levensstijl, zoals gezonder eten en meer sporten. In de klas doen wij dat door het met elkaar over gezond gedrag te hebben. 

Na de winter begint de lente en dat is ook bij ons op school goed te merken. We vinden dat dan ook een goed moment om aandacht te besteden aan seksuele vorming. 

In het afsluitende blok besteden we dit jaar aandacht aan Kunst. 

Iedere leerling heeft een eigen ontwikkelingsplan (OPP) waarin we heel gericht werken aan ontwikkeldoelen van de leerling. Hierin komt onder andere ook de sociale ontwikkeling en de leer/ werkhouding aan bod. 

Naast al deze activiteiten wordt er iedere week gejudood, gegymd, gedanst en krijgt iedere VSO-klas één blok per jaar Rots en Water aangeboden.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl