VSO C

VSO C is dit jaar de middenbouw groep van De Schelp. De leerlingen hebben een leeftijd tussen de 14 en de (bijna) 17 jaar. Op maandag, dinsdag en woensdag staat Nicolet voor de groep en op donderdag en vrijdag Catalijne. Zij worden daarbij ondersteund door Patricia en Irene. Soms werken we met de hele groep, maar vaak genoeg ook met een halve.

In onze groep staat het werken aan de veelomvattende thema’s wonen, werken en vrije tijd centraal. Hieronder vallen onder andere de vakgebieden rekenen (algemeen rekenen, geld en tijd) en taal (lezen en mondelinge taal). In blokken die duren van vakantie tot vakantie leren we over thema’s als mensen, seksualiteit of natuur. Er gaat ook veel aandacht naar sociale vaardigheden door te praten over situaties die zich op school voordoen, spelletjes vanuit de Kanjertraining en een aantal lessen Rots en Water.

Er zijn ook een aantal momenten in de week waarbij de leerlingen aan de slag gaan met het oefenen van praktische vaardigheden. De praktijkvakken koken, textiel en bewegingsonderwijs worden gegeven door de vakdocenten. In onze mini woning, mini Albert Heijn, mini moestuin en tijdens de ‘snuffelstage’ leren we vaardigheden als samenwerken of bijvoorbeeld doorwerken onder beperkt toezicht.

Een aantal leerlingen, vanaf ongeveer 16 jaar, gaat op groepsstage buiten de school. Dit jaar gaan ze naar Nijverheid (licht industrieel werk) of naar de Albert Heijn aan de Spoorwegstraat (vakken vullen en andere klussen). Hiervoor gaan er begeleiders mee van De Schelp

In zo’n drukbezette week vinden we het belangrijk om te bewegen bij gym, judo en natuurlijk in de pauze maar ook om te ontspannen met een spelletje, knutselen, lezen of iets wat je zelf leuk vindt.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl