Schooltijden/lestijden

Al onze leerlingen hebben dezelfde schooltijden: maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur – 14.15 uur. Vanaf 8.15 uur is de busdienst van De Schelp aanwezig. Dan gaat de school open. De lessen starten om 8.30 uur. 

Tijdens de ochtendpauze en de lunch worden onderwijsactiviteiten uitgevoerd, dit is in het verlengde van het onderwijs in gezond gedrag en het vergroten van de zelfredzaamheid. Leerkrachten en/of assistenten eten met de leerlingen. 

Er is een ochtend en een middag buitenpauze. De ochtendpauze duurt een kwartier. 

Voor het SO is de middagpauze een half uur. Voor het VSO is dat een kwartier.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl