Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs op De Schelp

Ieder kind is uniek. Vanuit die hoofdgedachte creëren wij een passend bewegingsaanbod voor elke leerling van De Schelp.

Belangrijk is dat elk kind met plezier kan deelnemen aan de lessen. Voorwaarde voor plezier is dat kinderen met een competent gevoel de les af kunnen sluiten (“ik kan het!").

Het “echt” leren kennen van een kind (aandacht) en daardoor zien wat hij of zij nodig heeft, is onlosmakelijk verbonden met anticiperen op het gedrag van de leerlingen; onderwijs op maat.

Wij willen de leerlingen tijdens de gymlessen handvatten aanreiken zodat zij tijdens het buitenspelen op school, en thuis, kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. Een breed motorisch en sociaal-emotioneel aanbod draagt hieraan bij.

Elk schooljaar komen bijna alle takken van sport aan bod. Hierin is ruimte voor innovatie en exploratie.

Na schooltijd worden diverse sporten gegeven in onze gymzaal met als doel de leerlingen kennis te laten maken met diverse sporten en na schooltijd meer te laten bewegen.

  • Voetbal; deze lessen worden gegeven door sportdocenten van Spot Support.
  • Yoga; deze lessen worden gegeven door Annet en Anna Greet van yogacentrum De Bloementuin.
  • Kid Fit (10 sportlessen waarbij heel veel verschillende sporten aan bod komen); deze lessen worden gegeven door Claire Niesten, de docente Bewegingsonderwijs.

Bij ons op school geeft Marlies Bootsma de danslessen. Claire Niesten geeft de gymlessmarlies.jpg                                                    claire.jpg

Wessel van der Ploeg geeft de judo lessen.  

kenamju.jpg

Wat is dans?

Dansen is in beweging uiting geven aan gevoelens en gedachten. Op het moment dat je danst geef je emotionele expressie aan iets. Tegelijkertijd ben je bezig met onthouden en uitvoeren van bewegingsreeksen en –patronen. Meestal luister je ook tegelijkertijd naar de muziek om goed in de maat te blijven. Dans is daarom per definitie een totaalgebeuren. Zowel qua hersenactiviteit als fysieke en emotionele activiteit. In dans wordt de boodschap vertaald in het lichaam. Zonder tussenkomst van tekst. Dans is de enige kunstvorm waarbij sprake is van levende communicatie.

Maar dans is niet alleen een kunstvak, het is een waardevol vak op school.

Hoe is dans te gebruiken op school?

Door middel van dans kun je werken aan allerlei vaardigheden.

Lichamelijke ontwikkeling: grove en fijne motoriek, conditie, lichaamsbewustzijn, houdingscorrectie, en coördinatie.

Ruimtelijke ontwikkeling: begrippen als hoog/laag, rechts/links, naast/tegenover, voor/achter, groot/klein, in/uit, veraf/dichtbij, binnen/buiten, hoekig/rond en ruimtelijke patronen zoals kring, rij, slinger.

Creatieve vormgeving: inleven in dier, personage, verhaaltje omzetten in dansbeweging of ontwerpen van reeks passen en bewegingen.

Muzikale ontwikkeling: gevoel voor muziek, luisteren, zingen, klappen van ritme, synchroon tellen en bewegen.

Sociale ontwikkeling: zelfvertrouwen, durf, lichaamstaal, communicatie, samenwerken.

Sterker en weerbaarder

Dans draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen. Bij dans spreek je veel vaardigheden aan. Je leert jezelf presenteren, uiten, je leert je schroom te overwinnen, je leert samenwerken, maar je leert ook concentreren en luisteren.

Daar word je sterker en weerbaarder van, ook in andere situaties. Door middel van dans ontdekken en ontwikkelen kinderen waardevolle vaardigheden.

Jeugdfonds:

Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind. Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw kind laten sporten, dansen, muziek maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de sportlessen betalen tot € 225,- en cultuurlessen tot € 450,- per jaar. Info via www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem, bel 0643121900 of mail

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl