Hoe organiseren we het onderwijs?

BAVO school De Schelp 33 1

Het onderwijs voor uw kind: we doen het samen met u!

Uw kennis is belangrijk om het leertraject van uw kind zo passend mogelijk te maken. Dit traject omschrijven wij in een persoonlijk plan: het ontwikkelingsperspectief. Hierin staan de leerdoelen van uw kind omschreven. Wij nodigen u drie keer per jaar uit voor een gesprek. We bespreken dan samen, indien mogelijk met uw kind, de ontwikkelingen en nieuwe doelen. Daarnaast kunnen leerlingen bij het behalen van hun (praktische) doelen een certificaat halen. Deze certificaten bewaren we gedurende de schoolloopbaan in een portfoliomap. Zo maken wij de ontwikkeling van uw kind zichtbaar.

Leren-leren

Onze kinderen leren omdat we het voordoen en veel herhalen. Ze leren op praktische wijze hoe zij een taak kunnen aanpakken. Ze vragen om hulp als ze het even niet begrijpen en werken met elkaar samen als ze dat prettiger vinden. Door meer zélf te doen en te kunnen, worden zij zelfverzekerder en dat vergroot hun mogelijkheden in de samenleving.

Betrekken ouders

Om u verder te betrekken en te informeren over het onderwijs op de Schelp, organiseren we informatieavonden, themalunches, inloopmiddagen en restaurantavonden. Onze ouders van de Ouderraad helpen mee met het organiseren van de feesten- en partijen van de school, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst en de jaarlijkse disco-avond. Met de ouders van de Medezeggenschapsraad wordt nagedacht over bijvoorbeeld ons onderwijsbeleid.

Het team

Het team van de Schelp is professioneel en betrokken. We beschikken over verschillende expertise: Van ervaren leerkrachten, assistenten, intern begeleiders, orthopedagogen, logopediste, stage-coördinatoren tot aan specialisten in verschillende praktijkvakken als koken, kunst, dans, sport en judo. Daarnaast zijn er in onze school mogelijkheden voor speltherapie, fysio- en ergotherapie. Ons team verzorgt voor elk kind een passend onderwijsaanbod. Het team van de Schelp denkt waar nodig buiten de kaders om het optimale uit de leerling te halen.

Wilt u meer lezen over de inhoud van ons onderwijs? Dan verwijzen wij u graag naar hdst 4 van onze schoolgids.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl