Kijkje in de klas

BAVO school De Schelp 14

In alle groepen zitten kinderen die op verschillende niveaus werk aankunnen. De een is snel, de ander langzaam, de derde wil graag uitleg op verschillende manieren, de vierde heeft aan een half woord genoeg, en ga zo maar door. De grote verschillen die er bestaan tussen leerlingen stelt hoge eisen aan het klassenmanagement om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben. Een gezamenlijke aanpak, een doorgaande lijn in alle groepen. 

Het GIP- model

Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Zelfstandig werken kun je dus zien als een voorwaarde voor het geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen.

De leerlingen weten wanneer ze zelfstandig moeten werken.

De leerlingen weten ook hoe lang het zelfstandig werken duurt

Basisregels GIP

De leerkracht loopt volgens een vaste route. De leerkracht gaat systematisch langs alle leerlingen. De kinderen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Die voorspelbaarheid geeft rust en helpt ongewenst aandacht vragen te verdwijnen. In elke groep staat een instructietafel. Tussen de verschillende rondes door geeft de leerkracht instructie aan individuele leerlingen of aan groepjes leerlingen. Ze zitten dan aan deze instructietafel. Soms bepaalt de leerkracht al bij de voorbereiding van de les welke leerlingen extra instructie gaan krijgen. Soms worden leerlingen aangewezen n.a.v. vragen tijdens een hulpronde.

De leerlingen weten daardoor hoe de schooldag er uit ziet, ze weten wat er van hen wordt verwacht. Behalve het programma staat op het bord ook genoteerd wat er in een bepaalde les aan de orde komt. En er is te zien wat voor werk er gedaan kan worden als de leerling met de taak klaar is.

Thematisch werken

Om dichtbij de belevingswereld van de leerling te blijven, werken we aan de hand van thema’s. Hierin worden o.a. woordenschat, rekenen en de oriëntatie op mens en wereld aangeboden.

Dagelijks leven

Wat voor de meeste mensen als vanzelfsprekend gebeurt, is voor onze leerlingen vaak een hele stap in hun ontwikkeling. Denk aan een jas aantrekken, fietsen of een vraag stellen aan een onbekende. Onze leerlingen leren dus allerlei dingen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Hoe groter de zelfredzaamheid hoe zelfstandiger een leerling zich kan ontwikkelen.

Leren door doen

Onze vakdocenten geven les in sport, dans, kunst en koken. De school is ingericht met theorie- en praktijklokalen, waaronder een supermarkt, een praktijkkeuken, een miniwoning, een kunstatelier, een lokaal om licht-industriële arbeidsvaardigheden te trainen en een lokaal om administratieve vaardigheden te oefenen.

In de lente werken we in de (moes)tuin van de school. Wij creëren hierdoor ruimte voor het oefenen van de theorie en het ervaren in de praktijk. Leren door te doen!

Meer informatie over praktijkvakken op de Schelp.

Leren in de praktijk

Vanaf het VSO beginnen leerlingen langzaamaan met stage eerst binnen de school met een opbouw naar buiten de school. Vanaf ongeveer 17 jaar zoekt de stagecoördinator, samen met de ouders, voor iedere leerling een passende stageplaats. Een stageplaats kan leiden naar een plaats in de dagbesteding (beleving, activiteit of arbeidsmatig) en mogelijk naar een beschutte werkplek of een betaalde baan. Voor elke leerling een passende plaats in de maatschappij!

Meer informatie over stage.

Veiligheid

Alle groepen zijn voorzien van portofoon, hierdoor is een helpende hand altijd in de buurt. De school beschikt ook over een timeout ruimte, waar een leerling tot rust kan komen.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl