Specialisten in school

Het is mogelijk dat de leerling onder schooltijd logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of creatieve therapie krijgt. Op school zijn speciaal daarvoor ingerichte ruimtes aanwezig. De Schelp heeft ervoor gekozen maximaal 2 therapieën per leerling aan te bieden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leerling niet te veel van de onderwijstijd mist. Therapie is mogelijk op basis van de beschikbaarheid en gaat in overleg met school. 

Logopedist

De logopedist bevordert de spraaktaalontwikkeling van de leerling. De spraakontwikkeling wordt bevorderd door verbetering van de mondmotoriek en de articulatie. De taalontwikkeling door uitbreiding van de woordenschat, zinsbouw, taalbegrip en eventueel door gebaren of andere alternatieve communicatiemiddelen. 

Fysiotherapeut, ergotherapeut

De (kinder-)fysiotherapeut en ergotherapeut behandelen leerlingen in de behandelruimte en begeleidt, indien mogelijk leerlingen in de klas. Het gaat om leerlingen, die na het toelatingsonderzoek door de schoolarts of huisarts worden verwezen. Daarnaast kunnen leerlingen gescreend worden of zij in aanmerking komen voor sensomotorische training. 

Creatief therapeut

Creatieve therapie in overleg met de ouders/verzorgers aan individuele leerlingen gegeven. De creatief therapeut werkt met leerlingen die extra hulp nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied.  De leerling leert over zichzelf, hoe het dingen doet en hoe het eventueel anders kan. Soms gaat het over zaken die de leerling dwars zitten of bang maken. Leerlingen die bij creatieve therapie komen, hebben vaak het idee dat alles misgaat wat ze doen of meemaken. Meestal gaat een leerling alleen naar creatieve therapie, maar het is ook mogelijk in groepsverband. 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl