MR informatie

Nieuws vanuit de MR

Ook dit jaar is de MR actief bezig voor De Schelp.

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door ouders en personeel van de school. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de schooladvies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Wij vergaderen zes keer per schooljaar.

Wat doet de MR?

  • De MR bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • De MR zorgt o.a. voor gelijke behandeling;
  • De MR doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Heeft u een vraag voor de MR? U kunt ons bereiken via volgend mailadres:  

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl