Stage op De Schelp

stage op de schelp H1

Het doel van de stage is om voor onze leerlingen een plaats in de maatschappij te vinden die aansluit bij hun interesse, waar zij met plezier hun werkzaamheden kunnen uitoefenen én waar zij inzicht in hun eigen kwaliteiten kunnen ontwikkelen.

Waar wij voor staan is om leerlingen vanuit een beschermde omgeving voor te bereiden op een plaats in de maatschappij waar zij naar hun mogelijkheden kunnen functioneren, bijvoorbeeld bij een vorm van dagbesteding of een beschutte werkplek. Door middel van aanbieden van een passende stageplek hopen we de overgang vanuit school naar een uitstroomplek voor de leerlingen zo geleidelijk mogelijk te realiseren.

stage op de schelp 01

De stage verloopt in fases zoals in bovenstaand figuur te zien is. De verschillende fases zijn gekoppeld aan leeftijden (dit zijn richtlijnen).

Alle vormen van stage is maatwerk!

In overleg tussen ouders en school kunnen er altijd aanpassingen gedaan worden in het verloop van de fases. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor versnelling of juist voor een trager tempo wanneer nodig. Ook kunnen we het programma/aanbod aanpassen in de fases.

De stage op de Schelp wordt georganiseerd vanuit het stagebureau. 
Voor vragen kunt u terecht bij Joyce Postma stage-coördinator .

Beleidsplan stage

 

stage de verschillende fases H2

Voorbereidende fase
Het begint in het VSO met snuffelstage. Dit houdt in dat er kleine klusjes worden gedaan in en rond de school. De nadruk ligt op samenwerken en het oefenen van de basisvoorwaarden om stage te kunnen lopen.
Tevens worden er praktijkvakken gegeven; kunst, koken, groen, facilitair, winkel, Zedemo (industrieel werk) en administratie. Alle leerlingen maken kennis met de verschillende praktijkvakken.

Meer over praktijkvakken op de pagina praktijkvakken

Oriënterende fase
Vanaf 15 jaar nemen de leerlingen deel aan de oriëntatie-stage. Dit wordt ieder schooljaar een aantal weken achter elkaar aangeboden. Er komen bijvoorbeeld sprekers vanuit de dagbesteding op school. Ook gaan de leerlingen in groepjes onder begeleiding van school kijken bij verschillende dagbestedingen. Aan het einde van deze oriëntatieweken nemen we bij de leerling de SIWIT af. De SIWIT is een arbeidsinteressetest. Kennismaken met en beeldvormen van verschillende vormen van dagbesteding/werkplekken staat tijdens deze weken centraal.
Vanaf 16 jaar start de groepsstage. Alle ervaringen en alles wat is geleerd en geoefend wordt nu meegenomen in de ‘rugzak’ naar een stageplaats buiten de school. Dit is onder begeleiding van de school op een vaste stageplek met een vaste groep leerlingen.

Beroepsgerichte fase
Vanaf de bovenbouw van het VSO hebben de leerlingen een keuze in welk praktijkvak zij zich nog meer willen ontwikkelen. Dit noemen we ‘interne stage’. De interne stage wordt dan een dagdeel aangeboden, bijvoorbeeld de hele ochtend, en geeft meer beeld over hoe het er in de dagbesteding of werkplek aan toegaat. Leerlingen kunnen regelmatig wisselen van praktijkvak.

Uitstroomfase
Vanaf 17 jaar gaan we met de leerling en ouders kijken naar welke dagbesteding of werkplek het beste past bij de leerling. Dit doen we d.m.v. startgesprekken, rondleidingen bij dagbesteding/werkplekken, proefdagen meedraaien en daarna een individuele stage buiten school.
Zo nemen we samen met de leerling de tijd om uit te stromen bij de juiste dagbesteding of beschutte werkplek.

stage op de schelp 02

 

pdfStage op de Schelp.pdf

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl