IBL-groep

De IBL-groep bestaat uit zeven leerlingen, 4 meisjes en 3 jongens. Variërend in de leeftijd van 10 tot 15 jaar.

Wanneer je bij ons in de klas komt, valt meteen de rust op die we graag willen bewaren, omdat we van daaruit willen groeien.

Het onderwijs in de IBL-groep sluit aan bij de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Het aantal leerlingen in de IBL-groep is lager dan in een reguliere groep op de Schelp.

De leerlingen in deze groep hebben mindere wisselingen in het rooster en het tempo van de lessen ligt lager. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar “hoe het wel lukt” om zo de doelen te behalen

In de IBL- groep wordt gewerkt met aangepaste GIP-regels, waarbij je wel op je stoel zit, maar stil zijn bijvoorbeeld te moeilijk is. Er is veel visuele ondersteuning in pictogrammen en gebaar.

Daarnaast is er veel aandacht voor zelfstandig werken en geven we individuele instructie.

De groepsdoelen en individuele doelen van de leerlingen zijn gericht op zelfstandigheid, autonomie en communicatie.

De vakleerkrachten zoals meester Frans voor het koken, en juf Sandra voor kunst, komen in het eigen lokaal lesgeven. Daarnaast hebben we muziek op vrijdag, gym en dansen in de gymzaal.

De pauzes brengen we door op een apart afgesloten plein waar het rustiger is en waar we zelf meespelen, dansen en zingen.

Mocht het weer en de groep het toelaten, dan kunnen we met een aantal leerlingen even een wandeling maken.

Voor de klas staan juf Angela, juf Marian, juf Christa en juf Janneke

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl