Luizenprotocol van de Schelp

  • assistenten en/of luizenmoeders controleren iedere leerling na elke schoolvakantie
  • indien er luis is geconstateerd, neemt de klassenassistent contact op met de ouders/verzorgers, de leerling dient dan zo spoedig mogelijk opgehaald te worden
  • ouders/verzorgers worden verzocht het kind meteen te behandelen en krijgen een folder en kopie uit kind en gezondheid van de GGD mee
  • de leerling mag pas na behandeling weer op school komen
  • de assistent stelt, middels een brief, ouders/verzorgers van andere leerlingen uit de groep op de hoogte
  • na constatering van luis, worden alle leerlingen van de betreffende groep de 2 weken daarop volgend één keer in de week nagekeken (indien nodig worden extra controles uitgevoerd)
  • in het uiterste geval wordt een leerling op school behandeld, waarbij de kosten bij de ouders/verzorgers gedeclareerd worden
  • de assistent noteert in het briefingschrift in welke groep er luis geconstateerd is

Het luizenprotocol wordt aangepast ivm nieuwe inzichten (2017-2018)!

Hieronder vindt u alvast een 'link' naar de GGD, waarin u de nieuwste inzichten kunt lezen!

Op http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/hoofdluis.aspx 

en Folder GGD vindt u meer informatie over hoofdluis.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl