Team 2020-2021

Teamfoto.jpg

Als teamleden staan wij model in onze omgang met elkaar en met de kinderen. Wij voelen ons verantwoordelijk en nemen verantwoordelijkheid. We werken vanuit een positieve intentie, met ieder zijn specifieke rol, gericht op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: de ontwikkeling van ieder kind.

Dit dragen wij uit naar de kinderen. Op deze manier zorgen wij voor een gezonde werkomgeving, zowel voor onszelf als voor de kinderen.

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten of assistenten zoeken wij intern of extern naar vervangingsmogelijkheden. De vervanger wordt vervolgens met assistentie in de groep op gang geholpen. Het kan ook zijn dat de groep wordt opgedeeld of wordt opgevangen door twee ervaren assistenten. Gezien de beperkte beschikbaarheid van ervaren personeel, zullen wij in het uiterste geval aan ouders vragen, de leerling thuis te houden.

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl