mr

De ouderraad bestaat uit ouders van de leerlingen en twee medewerkers van De Schelp. De voornaamste taken van de ouderraad zijn: het meedenken en mee-organiseren van extra activiteiten zoals excursies en festiviteiten zoals sint, kerst en de disco-avond, het organiseren van ouderavonden over specifieke thema's en het beheren van de ouderbijdrage. De genoemde activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de ouderbijdrage. Zonder uw financiële ondersteuning kunnen deze activiteiten helaas niet georganiseerd worden.

De ouderraad vraagt van de ouders een jaarlijkse vrijwillige financiële bijdrage. De hoogte van het bedrag is € 47,50. De ouderraad hoopt op steun en hulp bij het organiseren van activiteiten. De bijdrage voor het schoolkamp voor de bovenbouw van het VSO ligt rond de € 75,-. Het schoolkamp wordt om het jaar georganiseerd.  U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL90INGB 0003519015 ten name van Oudervereniging de Schelp in Haarlem. Vermeldt u hierbij de naam en groep van uw kind.

De ouderraad komt vijf keer per schooljaar bijeen. Wilt u een keer een vergadering bijwonen? Of heeft u een vraag aan de ouderraad, dan kunt u contact opnemen met: 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl